Dấu hiệu có thai

Dấu hiệu có thai đánh dấu sự thay đổi của cơ thể mẹ qua các biểu hiện và triệu trứng bên trong lẫn bên ngoài cơ thể, dựa vào đó mẹ sẽ biết mình đã có thai hay chưa.