Mẫu đơn xin nghỉ thai sản chuẩn năm 2016

Hiện nay, chế độ thai sản rất được nhiều phụ nữ quan tâm và thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Chế độ thai sản sẽ giúp phụ nữ vẫn có thu nhập và đảm bảo việc chăm sóc con nhỏ diễn ra thuận lợi hơn.

1. Những lưu ý về việc nghỉ thai sản

47238-mang-thai-bi-benh-gout.jpg

Lao động nữ mang thai sẽ được hưởng chế độ thai sản

- Thời gian nghỉ thai sản là 6 tháng (trước đây là 4 tháng).

- Trong trường hợp sinh đôi từ con thứ 2 trở lên, cứ mỗi con mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

- Thời gian nghỉ trước sinh tối đa là 2 tháng.

- Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Hết thời gian thai sản, lao động nữ có thể nghỉ thêm thời gian, tùy vào việc thỏa thuận với người sử dụng lao động.

2. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản

Để việc nghỉ thai sản diễn ra thuận lợi, trước ngày sinh, lao động nữ cần viết một lá đơn xin nghỉ thai sản để thông báo với lãnh đạo về việc nghỉ thai sản. Từ đó, lao động nữ vừa được nghỉ thai sản, vừa được hưởng chế độ nghỉ thai sản.

Mẫu 1:

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:………………………………….......................................

Tên tôi là:…………………........……..……………………Sinh ngày……………………..……….............

Chức vụ:……………………………..........….. Vị trí công tác:…………………………………….............

Số CMTND:................................. Ngày cấp................................ Nơi cấp...................................

Địa chỉ hiện tại:..........................................................................................................................

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……..………hiện đang công tác tại…...................

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

Hà Nội,ngày.....tháng.....năm......

Người làm đơn

Mẫu 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

- - - - - ***- - - -

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

Kính gửi : - Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Việt Trì. - Ban giám hiệu

Trường tiểu học Chu Hóa.

Tên tôi là: NGUYEN THI AN

Sinh ngày: 11/12/1978.

Nghề nghiệp : Giáo viên.

Nơi công tác: Trường Tiểu học Chu Hóa- Việt Trì- Phú Thọ.

Hiện nay tôi đang mang thai nay đã sắp đến ngày sinh bé theo dự kiến của bácsĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng GD & ĐT thành phố Việt Trìvà Ban giám hiệu Trường Tiểu học Chu Hóa cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thaisản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày 01 tháng 09 năm 2014 đến ngày 01 tháng 03 năm2015.Hết thời gian nghỉ thai sản,tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của ngành, của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo, Ban giám hiệu Trường Tiểuhọc Chu Hóa xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của hiệu trưởng

Việt Trì ,ngày 28 tháng 08 năm 2015

Người viết đơn

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI