Thông tin chi tiết về chế độ nghỉ thai sản năm 2016

Trong chính sách bảo hiểm bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ, chế độ nghỉ thai sản quy định rất cụ thể về những đối tượng, điều kiện, thời gian và mức hưởng thai sản.

47303-nghi-thai-san-1.jpg

Chế độ nghỉ thai sản đảm bảo quyền lợi của lao động nữ khi mang thai và sinh con

Những thông tin về chế độ nghỉ thai sản được áp dụng từ ngày 01.01.2016 sau đây sẽ giúp bạn có được cái nhìn chi tiết hơn.

I. Đối tượng được áp dụng chế độ nghỉ thai sản

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

- Cán bộ, công chức, viên chức

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

II. Điều kiện được hưởng chế độ thai sản

Người lao động được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Lao động nữ mang thai

- Lao động nữ sinh con

- Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản

- Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

- Lao động nam đóng BHXH có vợ sinh con

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

- Trường hợp lao động nữ sinh con, mang thai hộ, nhờ mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi, nếu muốn hưởng chế độ nghỉ thai sản thì trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hay nhận nuôi con nuôi phải đóng BHXH đủ 06 tháng trở lên.

- Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Lao động đủ điều kiện nhưng phải chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước khi sinh con, nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

III. Thời gian tối đa được hưởng chế độ nghỉ thai sản

1. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con:

- 06 tháng (áp dụng chung cho các đối tượng lao động)

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng

Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 05 ngày làm việc khi vợ sinh thường

- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi

- Trường hợp vợ sinh đôi sẽ được nghỉ 10 ngày làm việc. Nếu từ sinh ba trở lên, cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên phải phẫu thuật sẽ được nghỉ 14 ngày làm việc

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định sẽ được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

2. Thời gian được hưởng chế độ nghỉ thai sản tối đa trong các trường hợp sẩy thai, nạo thai, hút thai hoặc thai chết lưu:

- 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi

- 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi

- 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi

- 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên

3. Thời gian hưởng chế độ nếu sau khi sinh con nhưng con chết:

- 04 tháng tính từ ngày sinh con nếu con dưới 02 tháng tuổi

- 02 tháng tính từ ngày con chết nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên

4. Thời gian hưởng chế độ nghỉ thai sản trong trường hợp sau khi sinh con mẹ mất (áp dụng cho trường hợp cha hoặc mẹ tham gia BHXH, cả cha mẹ đều tham gia BHXH):

- Thời gian còn lại của người mẹ theo quy định về chế độ thai sản khi sinh con

- Nếu mẹ không đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định thì cha, người trực tiếp nuôi dưỡng con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi con đủ 06 tháng tuổi.

- Nếu cha, người trực tiếp nuôi không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản với thời gian còn lại của mẹ theo quy định.

- Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH và mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

5. Thời gian hưởng chế độ thai sản trong trường hợp nhờ mang thai hộ:

- Từ thời điểm mang thai cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá 06 tháng theo quy định.

- Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

- Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

6. Thời gian hưởng chế độ khi nhận con nuôi:

- Cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

- Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

IV. Mức hưởng chế độ nghỉ thai sản

47304-nghi-thai-san-2.jpg

Kể từ năm 2016, nữ lao động được hưởng chế độ nghỉ thai sản được tối đa 100% mức bình quân tiền lương

- Nữ lao động được hưởng chế độ nghỉ thai sản được tối đa 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 06 tháng liên tiếp trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

- Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

- Mức hưởng 1 ngày bằng mức hưởng chế độ theo tháng chia cho 24 ngày. Trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng chế độ theo tháng chia cho 30 ngày.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH.

V. Điều kiện lao động nữ sinh con đi làm trước thời hạn

Lao động nữ sinh con đi làm trước thời hạn, sẽ được hưởng chế độ nghỉ thai sản như sau:

- Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng

- Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý

VI. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

Quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội áp dụng từ ngày 01.01.2016 về việc dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản như sau:

- Thời gian hưởng từ 05 – 10 ngày trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc.

- Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

- Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở

Trên đây là những quy định về chế độ nghỉ thai sản được áp dụng trong năm 2016. Các mẹ xem xét trường hợp của mình để biết rõ quyền lợi được hưởng nhé!

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI