Con không có cha thì khai sinh thế nào?

Theo quy định của pháp luật, thủ tục nhận cha cho con không xét đến tình trạng hôn nhân của người cha/mẹ nhận con.

Hỏi:Tôi có con với người đã có vợ, nay muốn làm khai sinh cho con theo thủ tục khai sinh cho con ngoài giá thú có được không? Cha cháu đồng ý nhận con. Vậy khi làm tờ khai xác nhận cha con có xét đến tình trạng hôn nhân hiện tại không?

Một bạn đọc

6408-cha-va-con-gai2.jpg

Việc người cha đã có gia đình riêng không ảnh hưởng gì đến thủ tục nhận con. Ảnh minh họa

Trả lời:

Về thủ tục làm khai sinh cho con ngoài giá thú quy định tại Điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch, được sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều này bởi khoản 4 điều 1 Nghị định 06/2012/NĐ-CP như sau:

1. Người đi đăng ký khai sinh phải nộp Tờ khai, Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.”

2. Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

3. Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống.

Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh”.

Như vậy, bạn và cha đứa bé cần có mặt tại Ủy ban nhân dân cấp xã để kết hợp thủ tục giải quyết việc nhận cha cho con và đăng ký khai sinh cho cháu.

Thủ tục nhận cha cho con không xét đến tình trạng hôn nhân của người cha/mẹ nhận con. Vì vậy, việc cha của đứa bé đã có vợ không ảnh hưởng đến thủ tục này. Chúc bạn thành công!

Theo Vietnamnet

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI