Xem tuổi cưới hỏi cho 12 con giáp trong năm Bính Thân 2016

Khi xem tuổi để đi đến quyết định thành gia lập thất, người lớn trong nhà không chỉ xem ngày lành tháng tốt mà còn xem năm nào sẽ phù hợp để tổ chức hôn sự cho các con.

banner ads

Dưới đây là những thông tin tổng hợp về chuyện hợp – khắc của 12 con giáp trong năm 2016 bạn có thể tham khảo:

1. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Tý vào năm Bính Thân

36916-xem-ngay-cuoi-hoi-2.jpg

Xem ngày cưới không chỉ xem ngày lành tháng tốt mà còn xem cả tuổi hợp - kỵ của đôi uyên ương

Giáp Tý: Kiêng cưới gả vào năm Mẹo

 • Hợp: Can Kỷ; các tuổi Sửu – Thìn – Thân.
 • Kỵ: Can Canh; các tuổi Mão – Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Bính Tý: Kiêng cưới gả vào năm Mẹo

 • Hợp: Can Tân; các tuổi Sửu – Thìn – Thân.
 • Kỵ: Can Nhâm; các tuổi Mão – Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Mậu Tý: Kiêng cưới gả vào năm Mẹo

 • Hợp: Can Quý; các tuổi Sửu – Thìn – Thân.
 • Kỵ: Can Giáp; các tuổi Mão – Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Canh Tý: Kiêng cưới gả vào năm Mẹo

 • Hợp: Can Ất; các tuổi Sửu – Thìn – Thân.
 • Kỵ : Can Bính; các tuổi Mão – Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Nhâm Tý: Kiêng cưới gả vào năm Mẹo

 • Hợp: Can Đinh; các tuổi Sửu – Thìn – Thân.
 • Kỵ : Can Mậu; các tuổi Mão – Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

2. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Sửu vào năm Bính Thân

Ất Sửu: Kiêng cưới gả vào năm Dần

 • Hợ: Can Canh; các tuổi Tý – Tỵ – Dậu.
 • Kỵ: Can Tân; các tuổi Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Đinh Sửu: Kiêng cưới gả vào năm Dần

 • Hợp: Can Nhâm; các tuổi Tý – Tỵ – Dậu.
 • Kỵ: Can Quý; các tuổi Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Kỷ Sửu: Kiêng cưới gả vào năm Dần

 • Hợp: Can Giáp; các tuổi Tý – Tỵ – Dậu.
 • Kỵ: Can Ất; các tuổi Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Tân Sửu: Kiêng cưới gả vào năm Dần

 • Hợp: Can Bính; các tuổi Tý – Tỵ – Dậu.
 • Kỵ: Can Đinh; các tuổi Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Quý Sửu: Kiêng cưới gả vào năm Dần

 • Hợp: Can Mậu; các tuổi Tý – Tỵ – Dậu.
 • Kỵ: Can Kỷ; các tuổi Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

3. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Dần vào năm Bính Thân

Bính Dần: Kiêng cưới gả vào năm Sửu

 • Hợp: Can Tân; các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi.
 • Kỵ: Can Nhâm; tuổi Thân; các tuổi khác bình hòa

Mậu Dần: Kiêng cưới gả vào năm Sửu

 • Hợp: Can Quý; các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi.
 • Kỵ: với Can Giáp; tuổi Thân; các tuổi khác bình hòa

Canh Dần: Kiêng cưới gả vào năm Sửu

 • Hợp: Can Ất; các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi.
 • Kỵ: Can Bính; tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Dần: Kiêng cưới gả vào năm Sửu

 • Hợp: Can Đinh; các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi.
 • Kị: Can Mậu; tuổi Thân; các tuổi khác bình hòa

Giáp Dần: Kiêng cưới gả vào năm Sửu

 • Hợp: Can Kỷ; các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi.
 • Kỵ: Can Canh; tuổi Thân; các tuổi khác bình hòa

4. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Mão vào năm Bính Thân

Đinh Mão: Kiêng cưới gả vào năm Tý

 • Hợp: Can Nhâm; các tuổi Mùi – Tuất – Hợi.
 • Kỵ: Can Quý; các tuổi Thìn – Dậu; các tuổi khác bình hòa

Kỷ Mão: Kiêng cưới gả vào năm Tý

 • Hợp: Can Giáp; các tuổi Mùi – Tuất – Hợi.
 • Kỵ: Can Ất; các tuổi Thìn – Dậu; các tuổi khác bình hòa

Tân Mão: Kiêng cưới gả vào năm Tý

 • Hợp: Can Bính; các tuổi Mùi – Tuất – Hợi.
 • Kỵ: Can Đinh; các tuổi Thìn – Dậu; các tuổi khác bình hòa

Quý Mão: Kiêng cưới gả vào năm Tý

 • Hợp: Can Mậu; các tuổi Mùi – Tuất – Hợi.
 • Kỵ: Can Kỷ; các tuổi Thìn – Dậu; các tuổi khác bình hòa

Ất Mão: Kiêng cưới gả vào năm Tý

 • Hợp: Can Canh; các tuổi Mùi – Tuất – Hợi
 • Kỵ: Can Tân; các tuổi Thìn – Dậu; các tuổi khác bình hòa

5. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Thìn vào năm Bính Thân

36917-xem-ngay-cuoi-hoi-3.jpg

Xem ngày cưới không chỉ xem ngày lành tháng tốt mà còn xem cả tuổi hợp - kỵ của đôi uyên ương

Mậu Thìn: Kiêng cưới gả vào năm Hợi

 • Hợp: Can Quý; các tuổi Tý – Thân - Dậu.
 • Kỵ :Can Giáp; các tuổi Mão – Tuất; các tuổi khác bình hòa

Canh Thìn: Kiêng cưới gả vào năm Hợi

 • Hợp: Can Ất; các tuổi Tý – Thân - Dậu.
 • Kỵ: Can Bính; các tuổi Mão – Tuất; các tuổi khác bình hòa

Nhâm Thìn: Kiêng cưới gả vào năm Hợi

 • Hợp: Can Đinh; các tuổi Tý – Thân- Dậu.
 • Kỵ: Can Mậu; các tuổi Mão – Tuất; các tuổi khác bình hòa

Giáp Thìn: Kiêng cưới gả vào năm Hợi

 • Hợp: Can Kỷ; các tuổi Tý – Thân - Dậu.
 • Kỵ: Can Canh; các tuổi Mão – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Bính Thìn: Kiêng cưới gả vào năm Hợi

 • Hợp: Can Tân; các tuổi Tý – Thân- Dậu.
 • Kỵ: Can Nhâm; các tuổi Mão – Tuất; các tuổi khác bình hòa

6. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Tỵ vào năm Bính Thân

Kỷ Tỵ: Kiêng cưới gả vào năm Tuất

 • Hợp: Can Giáp; các tuổi Sửu – Thân – Dậu.
 • Kỵ: Can Ất; các tuổi Dần – Hợi; các tuổi khác bình hòa

Tân Tỵ: Kiêng cưới gả vào năm Tuất

 • Hợp: Can Bính; các tuổi Sửu – Thân – Dậu.
 • Kỵ : Can Đinh; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Quý Tỵ: Kiêng cưới gả vào năm Tuất

 • Hợp: Can Mậu; các tuổi Sửu – Thân – Dậu.
 • Kị với Can Kỷ; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Ất Tỵ: Kiêng cưới gả vào năm Tuất

 • Hợp: Can Canh; các tuổi Sửu – Thân – Dậu.
 • Kỵ: Can Tân; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Đinh Tỵ: Kiêng cưới gả vào năm Tuất

 • Hợp: Can Nhâm; các tuổi Sửu – Thân – Dậu.
 • Kỵ : Can Quý; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

7. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Ngọ vào năm Bính Thân

Canh Ngọ: Kiêng cưới gả vào năm Dậu

 • Hợp: Can Ất; các tuổi Dần – Mùi – Tuất.
 • Kỵ: Can Bính; các tuổi Tỵ – Sửu – Tý; các tuổi khác bình hòa

Nhâm Ngọ: Kiêng cưới gả vào năm Dậu

 • Hợp: Can Đinh; các tuổi Dần – Mùi – Tuất.
 • Kỵ: Can Mậu; các tuổi Tỵ – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Giáp Ngọ: Kiêng cưới gả vào năm Dậu

 • Hợp: Can Kỷ; các tuổi Dần – Mùi – Tuất.
 • Kỵ: Can Canh; các tuổi Tỵ – Sửu – Tý; các tuổi khác bình hòa

Bính Ngọ: Kiêng cưới gả vào năm Dậu

 • Hợp: Can Tân; các tuổi Dần – Mùi – Tuất.
 • Kỵ: Can Nhâm; các tuổi Tỵ – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Mậu Ngọ: Kiêng cưới gả vào năm Dậu

 • Hợp: Can Quý; các tuổi Dần – Mùi – Tuất.
 • Kỵ: Can Giáp; các tuổi Tỵ – Sửu – Tý; các tuổi khác bình hòa

8. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Mùi vào năm Bính Thân

Tân Mùi: Kiêng cưới gả vào năm Thân

 • Hợp: Can Bính; các tuổi Mão – Ngọ – Hợi.
 • Kỵ: Can Đinh; các tuổi Tý – Sửu; các tuổi khác bình hòa

Quý Mùi: Kiêng cưới gả vào năm Thân

 • Hợp: Can Mậu; các tuổi Mão – Ngọ – Hợi.
 • Kỵ: Can Kỷ; các tuổi Tý – Sửu; các tuổi khác bình hòa

Ất Mùi: Kiêng cưới gả vào năm Thân

 • Hợp: Can Canh; các tuổi Mão – Ngọ – Hợi.
 • Kỵ: Can Tân; các tuổi Tý – Sửu; các tuổi khác bình hòa

Đinh Mùi: Kiêng cưới gả vào năm Thân

 • Hợp: Can Nhâm; các tuổi Mão – Ngọ – Hợi.
 • Kỵ: Can Quý; các tuổi Tí – Sửu, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Mùi: Kiêng cưới gả vào năm Thân

 • Hợp: Can Giáp; các tuổi Mão – Ngọ – Hợi.
 • Kỵ: Can Ất; các tuổi Tý – Sửu; các tuổi khác bình hòa

9. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Thân vào năm Bính Thân

Nhâm Thân: Kiêng cưới gả vào năm Mùi

 • Hợp: Can Đinh; các tuổi Tý – Thìn.
 • Kỵ: Can Mậu; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Giáp Thân: Kiêng cưới gả vào năm Mùi

 • Hợp: Can Kỷ; các tuổi Tý – Thìn.
 • Kỵ: Can Canh; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Bính Thân: Kiêng cưới gả vào năm Mùi

 • Hợp: Can Tân; các tuổi Tý – Thìn.
 • Kỵ: Can Nhâm; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Mậu Thân: Kiêng cưới gả vào năm Mùi

 • Hợp: Can Quý; các tuổi Tý – Thìn.
 • Kỵ: Can Giáp; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Canh Thân: Kiêng cưới gả vào năm Mùi

 • Hợp: Can Ất; các tuổi Tý – Thìn.
 • Kỵ: Can Bính; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

10. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Dậu vào năm Bính Thân

Quý Dậu: Kiêng cưới gả vào năm Ngọ

 • Hợp: Can Mậu; các tuổi Sửu – Tỵ – Thìn.
 • Kỵ: Can Kỷ; các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Ất Dậu: Kiêng cưới gả vào năm Ngọ

 • Hợp: Can Canh; tuổi Sửu – Tý – Thìn.
 • Kỵ: Can Tân; các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Đinh Dậu: Kiêng cưới gả vào năm Ngọ

 • Hợp: Can Nhaâm; các tuổi Sửu – Tỵ – Thìn.
 • Kỵ: Can Quý; các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Dậu: Kiêng cưới gả vào năm Ngọ

 • Hợp: Can Giáp; các tuổi Sửu – Tỵ – Thìn.
 • Kỵ: Can Ất; các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Tân Dậu: Kiêng cưới gả vào năm Ngọ

 • Hợp: Can Bính; các tuổi Sửu – Tỵ – Thìn.
 • Kỵ: Can Đinh; các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

11. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Tuất vào năm Bính Thân

36918-xem-ngay-cuoi-hoi-4.jpg

Xem ngày cưới không chỉ xem ngày lành tháng tốt mà còn xem cả tuổi hợp - kỵ của đôi uyên ương

Giáp Tuất: Kiêng cưới gả vào năm Tỵ

 • Hợp: Can Kỷ; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
 • Kỵ: Can Canh; các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Bính Tuất: Kiêng cưới gả vào năm Tỵ

 • Hợp: Can Tân; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
 • Kỵ: Can Nhâm; các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Mậu Tuất: Kiêng cưới gả vào năm Tỵ

 • Hợp: Can Quý; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
 • Kỵ: Can Giáp; các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Canh Tuất: Kiêng cưới gả vào năm Tỵ

 • Hợp; Can Ất; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
 • Kỵ: Can Bính; các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Tuất: Kiêng cưới gả vào năm Tỵ

 • Hợp: Can Đinh; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
 • Kỵ: Can Mậu; các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

12. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Hợi vào năm Bính Thân

Ất Hợi: Kiêng cưới gả vào năm Thìn

 • Hợp: Can Canh; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
 • Kỵ: Can Tân; các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Đinh Hợi: Kiêng cưới gả vào năm Thìn

 • Hợp: Can Nhâm; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
 • Kỵ: Can Quý; các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Hợi: Kiêng cưới gả vào năm Thìn

 • Hợp: Can Giáp; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
 • Kỵ: Can Ất; các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Tân Hợi: Kiêng cưới gả vào năm Thìn

 • Hợp: Can Bính; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
 • Kỵ: Can Đinh; các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Quý Hợi: Kiêng cưới gả vào năm Thìn

 • Hợp: Can Mậu; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
 • Kỵ: Can Kỷ; các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Xem thêm các bài viết khác nếu bạn quan tâm:

Hữu Ích Đáng tin cậy

  CHỦ ĐỀ MỚI