Nỗi khổ của người mẹ đi làm sau sinh, các ông chồng có hiểu?

Đi làm sau sinh, người mẹ phải đối diện với trăm sự khó. Một mình vật lộn với công việc công ty và công việc làm mẹ, đến thời gian tắm cũng không có.

38922-1.jpg

38923-2.jpg

38924-3.jpg

38925-4.jpg

38926-5.jpg

38927-6.jpg

38928-7.jpg

38929-8.jpg

38930-9.jpg

38931-10.jpg

38932-11.jpg

38933-12.jpg

38934-13.jpg

38935-14.jpg

38936-15.jpg

38937-16.jpg

38938-17.jpg

Nỗi khổ của người mẹ đi làm sau sinh, các ông chồng có hiểu được?

Theo Khám phá

Đã có 1 người đánh giá Hữu Ích

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI