Đề xuất cấm đặt tên con vượt quá 25 chữ cái

Tên của trẻ phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác tại Việt Nam, không được là số hoặc ký tự không phải chữ cái, không được vượt quá 25 chữ cái... Đây là những ý kiến góp ý sửa đổi Bộ Luật dân sự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nêu với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng12/5/2015.

Theo đó, tuy là quyền nhân thân của cá nhân nhưng theo Bộ Tư pháp thì Nhà nước cần đề ra những quy định để định hướng cho cá nhân thực hiện quyền này.

19108-20082013-bthhc.jpg
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường

Trước đây, khi gặp những trường hợp đặt tên không thuần Việt, tên quá dài, không phù hợp với tập quán... thì cơ quan đăng ký hộ tịch vẫn phải đăng ký và không được phép từ chối. Nếu những đề xuất sửa đổi trên được thông qua, tương lai sẽ không còn có những cái tên như Đinh Nokia, Đinh Sam Sung, Phạm Thị Lâu Ra... như đã từng có.

Việc quy định đặt (họ và) tên không quá 25 chữ cái là để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc làm hồ sơ, các loại giấy tờ sau này vì có những mẫu giấy tờ không đủ không gian chứa hết những tên dài.

Liên quan đến việc chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng luật nên bám sát thực tiễn - nên có quy định khi trong thực tế đã có những trường hợp chuyển giới. Ý kiến khác đề xuất Nhà nước không nên thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính. Luồng ý kiến thứ ba đề nghị nên có quy định điều chỉnh việc chuyển đổi giới tính nhưng không thừa nhận việc chuyển giới.

Theo PN

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI