Chùm ảnh tuyệt đẹp về nhật thực ở Đông Nam Á

Sáng nay (9-3), ngoài Việt Nam, nhiều khu vực ở Đông Nam Á cũng quan sát được nhật thực một phần, riêng tại Indonesia quan sát được nhật thực toàn phần. Dưới đây là chùm ảnh tuyệt đẹp về nhật thực ở Đông Nam Á sáng hôm nay:

Tại Indonesia:

45739-anh-1.jpg

45740-anh-1.jpg
45741-anh-1.jpg

45742-anh-1.jpg

Tại Malaysia:

45743-anh-2.jpg

45744-anh-2.jpg

45745-anh-2.jpg

Tại Singapore:

45746-anh-3.jpg

45747-anh-3.jpg

45748-anh-3.jpg

Tại Campuchia:

45749-anh-4.jpg

45750-anh-4.jpg

Tại Myanmar:

45751-anh-5.jpg

45752-anh-5.jpg

Tại Philippines:

45753-anh-6.jpg

45754-anh-6.jpg

45755-anh-6.jpg

Theo TTO

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI