Thai phụ nghỉ việc trước khi sinh liệu có được hưởng trợ cấp?

Vợ tôi làm công nhân cho một công ty đã được 2 năm, đóng BHXH đầy đủ. Nay cô ấy có bầu được 4 tháng, nhưng do sức khỏe yếu nên muốn nghỉ việc hẳn để ở nhà dưỡng sức. Nếu vợ tôi nghỉ trước khi sinh vài tháng như vậy thì có được hưởng trợ cấp thai sản không?

banner ads

39366-20151207142935-wm.jpg
Vợ tôi nghỉ việc thì có được hưởng trợ cấp thai sản? (Ảnh minh họa)

Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện nay vợ bạn đang mang thai ở tháng thứ tư, nên ở thời điểm vợ bạn sinh năm 2016 thì luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực, nên trường hợp của vợ bạn sẽ được áp dụng theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2014. Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện được hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Nếu vợ bạn nghỉ việc ở thời điểm mang thai 4 tháng khoảng 5 tháng sau vợ bạn sẽ sinh, như vậy, vợ bạn đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội được 7 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Nên trường hợp của vợ bạn đã đóng đủ bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con nên theo quy định trên thì dù vợ bạn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản bạn liên hệ với bảo hiểm quận nơi bạn cư trú để được hướng dẫn.

Tư vấn bởi Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nguồn VNN

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI