Văcxin Pentaxim và Quinvaxem có gì khác nhau?

Văcxin Pentaxim ít gây phản ứng sau tiêm nhưng đáp ứng miễn dịch kém hơn Quinvaxem.

banner ads

41030-hinh-1.jpg

41031-hinh-vaxin-2.jpg

Theo VNE

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI