Thấy vậy mà không phải vậy

Tình yêu không có bất cứ một hình mẫu chuẩn nào, trái lại nó có rất nhiều cung bậc, sắc thái khác nhau, mà câu chuyện tình bằng tranh vẽ dưới đây là một minh chứng!

15610-c1.jpg

15611-c2.jpg

15612-c3.jpg

15613-c4.jpg

15614-c5.jpg

15615-c6.jpg

Tình yêu không có một hình mẫu, chuẩn mực nào cả

Yeutre.vn (Sưu tầm)

Nguồn FB

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI