Sự khác nhau giữa người thành công và người thất bại

Người thành công luôn có ý thức học hỏi, dám làm, dám nhận trách nhiệm và biết tha thứ. Còn luôn ôm mối thù hận, sợ thay đổi, nghĩ mình biết mọi chuyện sẽ không giúp bạn đạt được mục tiêu.

22556-thanh-cong-1435281685660x0.jpg

Theo VNE

Nguồn Lifehack

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI