Sự khác biệt hài hước giữa trước Tết và sau Tết

Tết là dịp khiến mọi thứ thay đổi chóng mặt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

43532-1.jpg

Tâm trạng đối lập khi Tết đến và Tết đi.

43533-2.jpg

Tết 'khoái ăn sang' nên sau Tết 'sáng ăn khoai'.

43534-3.jpg

Tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi.

43535-4.jpg

Tết là cơ hội tăng độ 'phì nhiêu' của cơ thể.

43536-5.jpg

Một năm mới có một lần nên phải ăn diện hết cỡ, còn sau Tết tính sau.

43537-6.jpg

Trước Tết tiền bạc đầy kho, còn đến sau Tết tiền 'bò' nơi nao?

43538-7.jpg

Đường phố những ngày Tết và những ngày sau Tết.

43539-8.jpg

Tết la cà quán xá 'sang chảnh' để sau Têt ngậm ngùi trà đá vỉa hè.

43540-9.jpg

Thu đi để lại lá vàng. Tết đi để lại muôn ngàn mụn thâm.

43541-10.jpg

Không chỉ người, Tết nhất cũng là thời cơ cho động vật phát phì.

43542-11.jpg

Câu chuyện muôn thuở mỗi mùa Tết.

43543-12.jpg

Trước Tết chữ đẹp như 'rồng múa phượng bay', sau Tết chữ chẳng khác nào 'giun bò, gà bới'.

43544-13.jpg

Chỉ sinh viên là lời nhất mỗi mùa hết Tết.

43545-14.jpg

Nỗi niềm đâu của riêng ai.

Theo VNE

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI