Con quạ và bài học ý nghĩa về cuộc sống

Bạn cảm thấy cần phải thay đổi để vừa lòng mọi người. Nhưng, liệu bạn thay đổi, người khác liệu có thay đổi định kiến về bạn?

47396-con-qua.jpg

47388-con-qua-1.jpg

47389-con-qua-2.jpg

47390-con-qua-3.jpg

47391-con-qua-4.jpg

47392-con-qua-5.jpg

47393-con-qua-6.jpg

47394-con-qua-7.jpg

47397-9.jpg

Theo Dân Việt

Đã có 1 người đánh giá Hữu Ích

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI