Hằng LâmCộng Tác Viên

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  • 2004-2007: theo học ngành Kinh doanh Quốc tế, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TPHCM.
  • 2009-2011: học tại Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, Trường ĐH Kinh tế TPHCM.
BẰNG CẤP
  • Tốt nghiệp trường CĐ Kinh tế Đối ngoại năm 2007, ngành Kinh doanh Quốc tế.
  • Cử nhân Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế TPHCM cấp năm 2011.

MỘT SỐ BÀI VIẾT NỔI BẬT