Khánh KimCộng Tác Viên

Cử nhân thực hành ngành Báo Chí

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
2016-2019: học tại Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II.2019-2022: học liên thông Đại học, Trường Đại học Khoa học Huế tại TPHCM.
BẰNG CẤP
Cử nhân thực hành ngành Báo chí do Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II cấp năm 2019.Cử nhân thực hành Báo chí do Trường Đại học Khoa học Huế cấp năm 2022.

MỘT SỐ BÀI VIẾT NỔI BẬT