Khánh KimCộng Tác Viên

Cử nhân thực hành ngành Báo Chí

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
2016-2019: học tại Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II.Hiện nay: đang học liên thông Đại học, Trường Đại học Khoa học Huế tại TPHCM, dự kiến hoàn thành vào năm 2021.
BẰNG CẤP
Cử nhân thực hành ngành Báo chí do Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II cấp năm 2019.

MỘT SỐ BÀI VIẾT NỔI BẬT