Trúc NguyễnBiên tập viên

Biên tập viên

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Thanh Trúc tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Tâm lý học, trường ĐH KHXH & NV TPHCM năm 2014 và tiếp tục theo đuổi nghiên cứu thêm về lĩnh vực Tâm lý học liền sau đó. Đến năm 2018, Thanh Trúc tốt nghiệp Thạc sỹ trường ĐH Sư phạm TPHCM. Thanh Trúc làm việc tại Công ty Yêu Trẻ từ năm 2017. Cô nằm trong ban lãnh đạo, góp phần định hướng chiến lược phát triển các dự án nội dung, đào tạo và quản trị nhân sự. Đồng thời, cô cũng là người kiểm duyệt chính những nội dung liên quan đến lĩnh vực tâm lý giáo dục cho trẻ 1-12 tuổi. 
BẰNG CẤP
2010 - 2014: Tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM. 2016 - 2018: Tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

MỘT SỐ BÀI VIẾT NỔI BẬT