Nguyễn TrúcThành viên

Phó Phòng biên tập nội dung

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
2011-2014: Học tại Khoa Tâm lý học, ĐH KHXH & NV TPHCM; 2016-2018: Học tại Khoa Tâm lý học, ĐH Sư Phạm TPHCM.
BẰNG CẤP
Bằng cử nhân Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV TPHCM cấp năm 2014.Bằng thạc sỹ Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TPHCM cấp năm 2018.

MỘT SỐ BÀI VIẾT NỔI BẬT