Nguyễn TrúcThành viên

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  • 2011-2014: học tại Khoa Tâm lý học, Trường ĐH KHXH & NV.
  • 2016-2018: học tại Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư Phạm TPHCM.
BẰNG CẤP
  • Bằng cử nhân Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV TPHCM cấp năm 2014.
  • Bằng thạc sỹ Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TPHCM cấp năm 2018.

MỘT SỐ BÀI VIẾT NỔI BẬT