Phẫu thuật cận thị ReLEx SMILE

6,743 lượt xem . 0 thích

18:12 05/06/2020 . bởi Cát Lâm

0 bình luận

Bắn mắt cận thị hay phẫu thuật cận thị có chiều hướng ngày càng tăng trong cuộc sống hiện đại. Việc loại bỏ cặp kính cận để khiến sinh hoạt hàng ngày trở nên dễ chịu nhẹ nhàng hơn, là mong muốn của hầu như mọi bệnh nhân phải sống chung với tật khúc xạ mắt rất phổ biến này. Để phẫu thuật cận thị, có các phương pháp khác nhau để áp dụng, trong đó có Phương pháp phẫu thuật ReLEx Smile. Đây là phương pháp phẫu thuật tiên tiến, được xem là một bước tiến mới trong việc điều tật khúc xạ mắt hiện nay. 

Bình Luận (0)
  • Mới nhất
  • Quan tâm nhất